Om Målerispectrum

Västerås Målerispectrum är ett privatägt företag med de tre ägarna Ulf Geibert, Johan Geibert och Stefan Allvin. Verksamheten har bedrivits sedan 1987 och vi arbetar med olika uppdrag inom byggnadsmåleri i Västerås med omnejd. Tillsammans med sex andra måleriföretag ingår Målerispectrum i servicebolaget Nordisk Yta AB.

Med välutbildade och yrkesskickliga medarbetare så har vi ett mycket brett kunnande inom branschen. Målerispectrum utför uppdrag inom nyproduktion, om- och tillbyggnad, reparation samt avfärgning av putsfasader. Kulturfastigheter såsom slott, kyrkor och herrsäten är en nisch som vi speciellt värnar om. Vi är behjälpliga med färgsättningar, kalkyler och projektering på alla typer av uppdrag åt privatpersoner, stora som små företag och offentliga beställare.
Tack vare kontakter och ett väl fungerande nätverk inom byggbranschen kan vi ta hand om mer än bara måleriuppdrag. Behöver du hjälp med bygguppdrag, el, VVS eller golvläggning så kan vi finna en lösning även för det.

I Målerispectrum ingår även Miljödesign, som i Västerås är specialiserade på illusionsmåleri, ådring och marmorering.

Kontakt


F
F
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found